Een nieuw stadskunstwerk: de volgende stappen

Op 4 februari 2020 lanceerden we het project rond het nieuwe stadskunstwerk voor Leuven. We startten met maar liefst 100 Leuvenaars en legden samen de eerste contouren vast voor het kunstwerk. Op 3 maart organiseerden we een tweede bijeenkomst en stelden we nadien de vraag welke rol jij als deelnemer wilde opnemen in het verdere traject.

Er kwamen al enkele inschrijvingen binnen om deel uit te maken van de opdrachtgeversgroep. Ook jij kan je daarvoor nog tot 22 mei inschrijven. Hieronder lijsten we eerst alle informatie op zodat je goed geïnformeerd bent.

De opdrachtgevers

Van personen in de opdrachtgeversgroep verwachten we dat je op alle bijeenkomsten aanwezig bent. Je volgt het hele traject: vanaf het formuleren van de opdracht tot de inhuldiging van het kunstwerk en zelfs in de periode daarna. Hieronder geven we alvast ons voorstel mee voor de planning van de volgende bijeenkomsten. Op de eerste bijeenkomst bekijken we deze planning verder met de deelnemers.

Je kan je nog tot 22 mei inschrijven voor de opdrachtgeversgroep via dit formulier.

Moesten we door de coronacrisis toch van de voorgestelde data afwijken, brengen we je daar op tijd van op de hoogte via mail.

De grotere groep ambassadeurs

Als deelnemer aan de eerste brainstorms in februari en maart maak je automatisch deel uit van de grotere groep ambassadeurs. We houden deze groep regelmatig op de hoogte van de vorderingen en zorgen voor een vrijblijvend terugkommoment waarop beide groepen elkaar kunnen terugzien en bijpraten.

Als ambassadeur help je mee om Leuvenaars te informeren en enthousiasmeren over het project.

Word zeker ook lid van de besloten Facebookgroep.

Planning

9 juni om 19.30u: startvergadering

We bekijken nog volop of deze vergadering digitaal of fysiek zal doorgaan. Als je je inschrijft om deel uit te maken van de opdrachtgeversgroep, sturen we je op tijd de nodige informatie via mail.

7 juli - 18 augustus - 15 september - 13 oktober

We komen samen en verfijnen de opdrachtformulering, bepalen de locatie en werken volop toe naar het kiezen van een kunstenaar.

november 2020

We ontmoeten de kunstenaar en brengen onze afgewerkte briefing over. De kunstenaar krijgt nu enkele maanden de tijd om een voorontwerp te maken.

voor 30 maart 2021

De kunstenaar presenteert het voorontwerp en bespreekt dat met de groep. Met die informatie gaat de kunstenaar verder aan de slag voor het definitief ontwerp en de begroting.

mei 2021

Het definitief ontwerp en de begroting zijn klaar, nu kan de realisatie van het werk beginnen.

juni tot oktober 2021

Het kunstwerk wordt gebouwd en in het weekend van 16 en 17 oktober feestelijk ingehuldigd. De opdrachtgeversgroep én de ambassadeurs hebben de belangrijke taak om het nieuws over het werk te verspreiden.

Oktober 2021 - …

Na oplevering draagt de opdrachtgeversgroep mee zorg voor het werk en houden we het samen levend.

Fris je geheugen op

Zitten de eerste twee brainstormsessies intussen al wat ver in je achterhoofd? Bekijk dan zeker de handige samenvatting door moderator Maarten Soete.