Een nieuw stadskunstwerk: de volgende stappen

Op 4 februari 2020 lanceerden we het project, we startten met 100 Leuvenaars. Op 3 maart organiseerden we een tweede bijeenkomst en stelden we de vraag welke rol jij als deelnemer verder wilde opnemen.

De kerngroep

Van personen in de kerngroep verwachten we dat je op alle bijeenkomsten aanwezig bent: het gaat om een actief engagement. Hieronder geven we alvast ons voorstel mee voor de planning van de volgende bijeenkomsten.

Je kan je nog tot 22 mei inschrijven voor de kerngroep via dit formulier.

Moesten we door de coronacrisis toch van de voorgestelde data afwijken, brengen we je daar op tijd van op de hoogte via mail.

De grotere groep denker-ambassadeurs

Wie zich niet inschrijft voor de kerngroep, blijft uiteraard deel van de grotere groep denkers-ambassadeurs. We houden deze groep regelmatig op de hoogte van de vorderingen en zorgen voor een vrijblijvend terugkommoment waarop beide groepen elkaar kunnen terugzien en bijpraten.

Word zeker ook lid van de besloten Facebookgroep.

Planning

9 juni om 19.30u: startvergadering

We bekijken nog volop of deze vergadering digitaal of fysiek zal doorgaan. Als je je inschrijft om deel uit te maken van de kerngroep, sturen we je op tijd de nodige informatie via mail.

6 juli - 17 augustus - 14 september - 12 oktober

We komen samen en verfijnen de opdrachtformulering, bepalen de locatie en werken volop toe naar het kiezen van een kunstenaar.

november 2020

We ontmoeten de kunstenaar en brengen onze afgewerkte briefing over. De kunstenaar krijgt nu enkele maanden te tijd om een voorontwerp te maken.

voor 30 maart 2021

De kunstenaar presenteert het voorontwerp en bespreekt dat met de groep. Met die informatie gaat de kunstenaar verder aan de slag voor het definitief ontwerp en de begroting.

mei 2021

Het definitief ontwerp en de begroting zijn klaar, nu kan de bouw van het werk beginnen.

juni tot oktober 2021

Het kunstwerk wordt gebouwd en in het weekend van 16 en 17 oktober feestelijk ingehuldigd. De kerngroep heeft de belangrijke taak om het nieuws over het werk te verspreiden en zo ambassadeur te zijn van het project.

Oktober 2021 - …

Na oplevering draagt de kerngroep mee zorg voor het werk en houden we het samen levend.