Een nieuw stadskunstwerk: samenvatting van de eerste twee sessies

Tijdens twee brainstormavonden gingen we op zoek naar wat we als Leuvenaars belangrijk vinden in het realiseren van een nieuw stadskunstwerk voor Leuven.

Een nieuw stadskunstwerk: samenvatting van de eerste twee sessies

De eerste contouren

In de verwerking van jullie rijke denkwerk op de eerste avond, kwamen enkele opvallende zaken bovendrijven. Jullie willen verwonderd en geraakt worden door het kunstwerk, het ten volle kunnen ervaren met alle zintuigen. Die ervaring mag een big bang tot stand brengen in het hoofd en hart van de bezoeker, het denken activeren met nieuwe inzichten maar evengoed met een dosis mysterie en verwarring. Verwondering komt ook voort uit het respect dat jullie uitspreken voor het ambacht van de kunstenaar. En het kunstwerk moet recht doen aan de diversiteit van de Leuvenaars, zich ook in de stad als een big bang kunnen verspreiden en op die manier weer nieuwe verbinding(en) tot stand brengen.

Vier krachtlijnen

Tijdens de tweede brainstormavond werkten we door op deze synthese door te focussen op vier krachtlijnen en dit als dromen te formuleren in een brief aan onze toekomstige, nog te selecteren kunstenaar. We droomden samen van een nieuw stadskunstwerk voor Leuven dat:

1. kan uitdeinen en verbinden,

2. vakmanschap uitstraalt,

3. we ten volle kunnen beleven

4. en ons (denken) kan activeren.

Na de eerste brainstormsessie

Wie graag nog eens in detail duikt in de output van de eerste brainstormsessie kan dat hier doen.

Beste kunstenaar...

Bekijk hier de samenvatting van jullie brieven aan de kunstenaar.

Meer zien:

De volgende stappen

Bekijk hier in detail de volgende stappen in het proces.