Jan Van Eijgen aan het werk voor de expo 'Our Startling Universe'

Over KU[N]ST Leuven

KU[N]ST Leuven realiseert grootschalige culturele festivals. De rijke geschiedenis van de stad en het wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven komen in deze festivals op een verrassende wijze samen. Hoogtepunt van de stadsprojecten is een internationale bruikleententoonstelling in M Leuven. De organisatie en coördinatie ligt in handen van KU[N]ST Leuven.
Meer over ons
Home
Home

New Horizons I Dieric Bouts Festival

In het najaar van 2023 nam dit stadsfestival ons mee in de wereld van Dieric Bouts, ongetwijfeld Leuvens belangrijkste schilder. We gingen op zoek naar de sporen die Bouts als kunstenaar uit de 15de eeuw naliet en naar hoe vernieuwend hij was in zijn tijd. Maar we ontdekten ook hoe inspirerend hij vandaag nog steeds is voor de wereld van kunst, cultuur en wetenschap.

Meer over het stadsfestival

Voorbije projecten