2027: Body & Soul

2027: Body & Soul

Health & Wellbeing is een thema dat Leuven, met zijn rijke geschiedenis in de medische en gezondheidswetenschappen, als gegoten zit. De KU Leuven, UZ Leuven, imec en VIB zijn wereldspelers, en wat te denken van Andreas Vesalius, die in de 16de eeuw mee aan de doopvont stond van de moderne anatomie.

De koppeling van Health, het medische en het hoogtechnologische, aan Wellbeing, zorg en welzijn, zorgt ervoor dat het thema diep in het DNA van onze stad verweven zit. Ook binnen de verschillende beleidsdomeinen tikt het thema heel wat vakjes af: economie, samenleving, welzijn, sport, cultuur, erfgoed, onderzoek, onderwijs, duurzaamheid …

Health & Wellbeing: gezondheid en welzijn, maar dan in het Engels. Geef toe: sexy klinkt het niet. Vandaar onze keuze voor, en vertaling naar Body & Soul. Omdat een beetje poëzie en melodie geen kwaad kunnen.

Body & Soul is het thema en de naam van ons volgende stadsfestival (2027/’28), en is er voor Leuven een betere en meer tot de verbeelding sprekende metafoor mogelijk? Onze stad, waar we de krachten bundelen en zorg dragen voor elkaar, ten voordele van het grotere geheel, over alle denkbare grenzen heen.

Leuven universiteitsstad, stad van wetenschap, zorg, geschiedenis, erfgoed en cultuur. Stad van innovatie, innovatie voor verbetering. Voor en door iedereen, met lichaam en ziel. Body & Soul.

We gooien het hokjesdenken overboord en zetten hoog in op diversiteit, duurzaamheid, samenwerking en opportuniteiten, gaan beleids- en grensoverschrijdend te werk, en bouwen een programma uit met internationale vlaggenschipprojecten, zonder daarbij de lokale fundamenten uit het oog te verliezen. Contouren die perfect aansluiten bij de grondbeginselen waarop ook LOV 2030 gebaseerd is, waardoor Body & Soul de ideale stapsteen is naar Leuven Culturele Hoofdstad 2030.

"You know I’m yours for just the taking
I would gladly surrender
Myself to you, body and soul"